onsdag 24 oktober 2012

Liv och Död


Elritsan äter hinnkräftan, hinnkräftan äter grönalgerna och grönalgerna äter elritsan när den är död.

  • Om man tar bort elritsan så får inte grönalgerna sin näring som de behöver. De får ju fortfarande energi från ljuset men inte lika mycket. Men eftersom ingen äter upp hinnkräftan så blir de bara fler och fler, eftersom de inte har några fiender längre, och äter på så sätt upp alla grönalger. Grönalgerna blir uppätna så tillslut får inte hinnkräftorna någon mat längre, vilket leder till att de dör ut.

  • Om man tar bort hinnkräftorna får inte elritsan någon mat mer. De dör ut på grund av brist av näring. Grönalgerna finns kvar och de kan får energi av ljus och av sig själva, för när grönalgerna dör så kan resten av grönalgerna äta upp varandras döda kroppar.

  • Om man tar bort grönalgerna så kan inte hinnkräftan få någon mat mer och då dör de ut, vilket leder till att elritsan inte får någon näring och den dör ut, den också. Och eftersom grönalgerna producerar syre och de nu tagits bort så finns det inget syre kvar i akvariet och de levande varelserna dör ut på det sättet också. Nu finns det isåfall ”inga” djur kvar i akvariet, om man inte räknar med planktonen, som får sin näring genom varann och ljuset. 

  • Om man ställer det mörkt så kan inte grönalgerna överleva eftersom de får den största delen av energi från ljuset. I och för sig så kan de ju få en viss del näring av de döda elritsorna men det räcker nog inte och de dör ut. Alltså får inte hinnkräftan någon mat och de dör ut och vilket i sin tur leder till att elritsan dör ut. Alla levande varelser behöver ju också ha ljus för att överleva, så alla djuren dör ut och akvariet är tomt igen. (Förutom planktonen, då.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar