torsdag 6 december 2012

Abrahamitiska Religionerna

Likheter/Skillnader/Problem

De tre abrahamitiska religionerna är kristendomen, judendomen och islam. De har samma stamfader, Abraham. 

Alla tre är monoteistiska, dvs att människorna bara tror på en gud. Gud är guden i kristendomen, i judendomen är det Jehova/Jahve och i islam Allah.  

Profeter och uppkomst
Det är profeterna som har blivit ”kontaktade” av de olika gudarna och sen fört berättelsen om gudens existens vidare. Mose är judarnas profet, i islam är det Muhammed och i kristendomen Jesus. Jesus är egentligen Guds son, Muhammed är bara en vanlig människa som Allah tyckte skulle få skriva ner Allahs egna åsikter om livets viktiga frågor. Denna text som Muhammed fick äran att skriva ner är Koranen, muslimernas heliga bok. Muhammed levde runt 600 år e.Kr. Det var också då som islam uppstod. Från början var det inte många som lyssnade eller gillade det Muhammed berättade om: Det var Allah som var den enda och riktiga guden och det var Muhammed som var hans profet. 

Judendomen uppkom redan 1000 f.Kr. Jahve kontaktade Mose och bad honom att befria alla människor i Israel som var slavar åt den egyptiska faraon och ta de med till deras alldeles egna land: Kanaans land. 

Kristendomen uppkom ur judendomen, ca år 0. Jesus är deras profet, han kallas även Guds son. Nuförtiden har vi väldigt många traditioner som kommer just från kristendomen: jul (Jesu födelse), Påsk (Jesu korsfästelse och uppståndelse) eller Fettisdagen (sista dagen innan Fastan). 

Heliga böcker
Det finns olika heliga böcker i de olika religionerna. Muslimerna har sin bok Koranen. Den är skriven på arabiska, innerhåller många olika böner och får inte översättas från arabiskan. Bibeln som är kristendomens bok har däremot blivit översatt till många olika språk, ca 500 språk. Bibeln är uppdelad i Gamla och Nya Testamentet. Gamla testamentet beskriver tiden före Jesu födelse. Det är också Gamla Testamentet som judarna har som sin bok, men de kallar den för Tanak. Tanak är upprullad på rullar i en ask. Den är så helig att om en bok blir sliten så måste man begrava den och man får inte bara slänga den. 

Var finns religionerna?
Kristendomen är utspridd över nästan hela världen, Nord- och Sydamerika, Australien, Europa och i Afrika (utom i norra Afrika). Också judarna finns också utspridda, varav en relativt stor del bor i Israel och New York. I Europa finns det judar i nästan alla länder. Muslimerna däremot lever mest i norra Afrika, Mellanöstern och i Asien. Indonesien är det land med flest muslimer i världen, ca 180 miljoner. 

Byggnader
Alla de tre religionerna har en helig byggnad, där de t ex ber tillsammans eller bara träffas till möten. Byggnaderna har olika namn och ser olika ut i de olika religionerna. Men en sak har de gemensamt: de är byggda för samma syfte (att medlemmarna i församlingem ska kunna be tillsammans och fira gudtjänst) och så har de ofta kriterier på att de ska vara byggda på ett visst sätt, t ex att de ska ha ett ställe i byggnaden som pekar mot religionens heliga stad.

Synagoga
Synagogan är judarnas heliga byggnad. Byggnaden är gjord, så att den är riktad mot Jerusalem. Judar träffas där både för att ha gudtjänst men också för studier eller egna böner. Man måste inte vara i synagogan för att ha en gudtjänst. Man kan vara hemma också, men då måste man ha minst tio judiska män med. 

Kyrkan
Den kristna byggnaden heter kyrka. Den är för det mesta byggd med koret (längst fram i kyrkan, där prästen står och predikar) åt öster, där solen går upp. 

Moske
Mosken är muslimernas byggnad. Den har en nisch som visar var Mekka ligger. Oftast har en moske ett kupolformat tak, men man kan också t ex hyra gamla lagerlokaler för att bygga om dem till moskeer. 

Dagar och böner
De abrahamitiska religionerna har även varsin viktig dag i veckan. För muslimer är det fredagen. De ber fem gånger om dagen, men fredagens middagsbön är den viktigaste. Då samlas alla muslimer tillsammans för en gemensam bön. Man ber mot Mekka. Lördagen är judarnas speciella dag. Då firar de sabbat. När man firar det får man inte arbeta något under hela dagen. Man har just lördagen som dag, eftersom man vill minnas att Gud skapade världen under sex dagar och vilade den sjunde. (Veckan började en söndag). De kristna går i kyrkan på söndagar, det är deras heliga dag. Det är för att kristna tror att Jesus uppstod från döden en söndag. 

Inriktningar
Det finns olika inriktningar i religionerna. I kristendomen finns det katolisism, protestantism och ortodoxa. Katolisism är så att säga striktare med sina regler, denna inriktning har även funnits längst av alla. Man får t ex inte ta nattvard i kyrkan före man har tagit första Kommunion. Protestantismen har funnits sen ungefär 1500-talet. Det var Martin Luther som protesterade mot katolisismen. Han gillade inte att man t ex skulle köpa sig fri från synder. Islams största inriktningar är Sunni och Shia. De bildades efter att Muhammed hade dött och inte människorna kunde komma överens om vem som skulle ha makten. I judendomen finns det också två inriktningar. Det är ortodoxa judar och reformjudar. De ortodoxa ”följer Tanak till punkt och pricka.” De är ofta lite gammeldags och väldigt strikta. Reformjudarna är lite modernare och inte så stränga med vad Tanak säger. 

Jerusalem
Jerusalem är en viktig stad för alla religionerna. Klippmoskén är ett viktigt ställe för muslimer. Inne i moskén finns det en klippa, där muslimerna säger att Muhammed for till himlen ifrån. För judarna är västra muren viktig. Det är det enda som finns kvar av judarnas andra tempel. Romarna förstörde ju det år 70. På 300-talet byggdes de kristnas betydelsefulla plats. Det är en kyrka, Heliga gravens kyrka, vid det ställe där Jesus antagligen begravdes efter att han hade blivit korsfäst. 

Tyvärr ger också Jerusalem problem. Eftersom staden är viktig för tre olika religioner, så blir det ofta krig om religionen. Fast inte alltid handlar det om det. Politik eller militärt är minst lika vanligt. 

Problem
Det är inte bara i Jerusalem som religionen har förorsakat eller själv fått problem. En av judarnas största problem har varit förföljersena. Den största var andra världskriget, då Hitler fick för sig att judar inte var lika mycket värda som andra människor. Han vill utrota dem. Det har hållit på länge att judar har blivit förföljda. Anledningen till det är att folk tror att det var judarnas fel att Jesus blev korsfäst. 

Ett annat problem för de kristna är faktiskt vetenskapen. Kristna tror ju att Gud skapade världen på sju dagar. Forskare har redan väldigt säkra teorier på att det var BigBang som skapade vår jord vilket kanske leder till att med fler och fler bevis kommer allt fler att sluta tro på att det var Gud som skapade världen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar