torsdag 27 februari 2014

Mikroskop

Laborationsrapport: Bygga ett mikroskop

Uppgiften var att bygga antingen ett mikroskop eller en kikare. Jag valde att bygga ett mikroskop eftersom jag redan hade några förkunskaper på hur man skulle göra. Ett mikroskop är ett linssystem som förstorar ett objekt. Det är oftast uppbyggt av två positiva linssystem [konvexa]. Ett okular som befinner sig närmast ögat och det andra, objektivet, som fortfarande befinner sig inom okularets brännvidd. 

Planering: Jag visste sedan tidigare att ett mikroskop innehåller två linser och jag visste att de skulle vara inom varandras brännvidder. Så jag bara testade lite med olika linser tills jag hittade de som jag tyckte funkade bäst. 
Syfte: Att lista ut hur man gör ett mikroskop (eller kikare) med linser och att planera och genomföra en laboration. 

Uppgift: Bygga ett mikroskop med linser och en optisk bänk.

Jag tror att man kommer att behöva använda sig av två konvexa linser som finns inom varandras brännvidder. 

Material: en optisk bänk, två muffar, två konvexa linser [+10 och +12] och ett valfritt föremål

Utförande: 
1) Sätt en +12-lins på 0 cm på den optiska bänken. 
2) Sätt +10 på 4 cm. Sätt valfritt föremål precis bakom den andra linsen. 
3) Undersök hur föremålet förstoras, respektive förminskas när man flyttar på det, objektivet eller okularet.


Resultat: När föremålet [i detta fallet en penna] är nära linsen är pennan i fokus och ca 3x förstorad. Ju längre ifrån linsen man sätter pennan, ju mer förstorad blir pennan. Men det finns en max-förstoring som här ligger på 12 cm på optiska bänken, dvs 8 cm från +10-linsen, objektivet, och 12 cm från den första linsen, okularet, [+12], dvs att den finns precis inom dess brännvidd. Vi kan se om det gör någon skillnad var max-förstoringen går om vi byter ut de två linserna med varann. Dvs att ifall hypotesen stämmer, så kommer pennan att gå ur fokus och bli krånglig att se vid 10 cm från optiska bänkens början. Eftersom den gör det, kan vi gissa oss till att föremål går ur fokus vid  okularets brännvidds slut. 

Om man flyttar objektivet, så kan man fortfarande få fokus på pennan, upp till att objektivet når 7 cm på optiska bänken. Då får man en ganska suddig bild. 


Slutsats:
Mikroskop byggs utav två eller fler konvexa linser. Fokus på föremålet bestäms antagligen av okularets brännvidd. Ju längre bort från objektivet föremålet är, desto större är förstoringen. Okularet verkar också bara vara till för att få en skarp bild, och objektivet för att förstora. 

1 kommentar:

  1. Tjenixen!
    Bra saker: På "resultat" har du skrivit en väldigt utförlig och tydlig text med mycket information och iakttagelser. Du har också valt att ha med bilder i labbrapporten vilket gör det enklare att hänga med och se hur du har gjort.
    Förbättra: Du kunde ha haft mer information om vad ett mikroskåp är och vad det gör. Du skrev lite om det i början men du kunde ha utvecklat det.

    SvaraRadera