torsdag 29 maj 2014

NO - Frågor

1. Beskriv ingående hur en atom är uppbyggd. Välj ut ett grundämne mellan 1-20 ur periodiska systemet och rita upp hur den ser ut. Beskriv även dess egenskaper och lite fakta om var den förekommer och om hur den ”upptäcktes”.
Svar: En atom består av en kärna, som innehåller protoner (de är positivt laddade) och neutroner (ingen laddad). Runt kärnan kretsar elektroner (negativt laddade) (samma antal som det finns protoner i kärnan) i olika skal. I det första skalet runt kärnan, det kallas K-skalet, får det plats 2 elektroner. I det andra skalet, L-skalet, kan det få plats med 8 elektroner. I M-skalet får det plats med 8 elektroner (senare 10 till, men först efter att N-skalet fått 2 elektroner). En atom strävar att få att alla skal ska bli fyllda, dvs att atomer gärna tar emot nya elektroner eller lämnar bort dem, för att få ett fullt skal. Det är detta som ofta sker vid kemiska reaktioner. Elektronerna i det yttersta skalet (som oftast atomen vill stöta bort eller få fler av) kallas valenselektroner. 

Aluminium: Aluminium har atomnumret 13,  dvs att det finns 13 protoner i kärnan, och 13 elektroner som kretsar runt kärnan. Aluminium är en silvrig metall som förekommer i jordskorpan. Aggregationstillståndet i rumstemperatur är fast, men den smälter vid 660,33 °C och börjar koka vid 2519 °C.  Aluminium används till maskiner, läskburkar, möbler, aluminiumfolie, motorer, båtar eller flygplan. Det är en lättmetall som leder värme och elektricitet snabbt. Det var Humphrey Davy (1778-1829) som upptäckte en okänd metall i alun. Han försökte 1807 framställa metallen, men misslyckades. Han döpte ändå metallen till aluminium. 1824 lyckades dock den danske vetenskapsmannen H. Christian Örstedt isolera metallen. I början var aluminiumet väldigt dyrt, så pass att de högt uppsatta gästerna hos t ex Napoleon III fick äta på aluminiumtallrikar, medan mindre betydelsefulla gäster "bara" fick tallrikar av guld och silver.


2. I periodiska systemet finns grupper där grundämnen har gemensamma egenskaper. Ex. grundämnen i grupp 1 kallas alkalimetaller. Vilka egenskaper har dessa?
Svar: En alkalimetall har ofta bara en valenselektron, som den vill bli av med, därför reagerar alkalimetaller lätt med andra ämnen. De är oftast mjuka och lätta metaller. När alkalimetaller reagerar  med vatten bildas vätgas. T ex natrium eller kalium reagerar väldigt starkt och kan få vätgasen att explodera, vilket kan bli farligt. 

Förklara hur periodiska systemet är uppbyggt.
Vad menas med grupp? 
Svar: En grupp är en lodrät rad i det periodiska systemet. I en grupp har alla samma antal valenselektroner, t ex i grupp 1 har alla grundämnen 1 valenselektron. Det betyder även att grundämnen i samma grupp ofta har liknande egenskaper. Det finns dock ett undantag i systemet; helium har egentligen 2 valenselektroner men finns i grupp 8, där alla atomer med 8 valenselektroner också finns. Men man har bara satt dit den, för att få alla med fulla atomskal i en och samma grupp. 

Vad menas med period? 

Svar: En period är en vågrät rad i det periodiska systemet. Alla grundämnen i period 2 har två elektronskal, period 3 har tre elektronskal osv... En period visar alltså hur många elektronskal en atom har. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar